Definisanje ciljeva

Pre svakog početka rada ili neke druge aktivnosti potrebno je odrediti mesto ka kome ćemo ići. To podrazimeva da odredimo i definišemo jasno i precizno cilj ili ciljeve. Tokom procesa razmatranja potencijalnog i određivanja konačnog cilja, potrebno je uzeti u obzir sve činjenice i okolnosti kako bi se na najbolji i najefikasniji način odredio najisplativiji i najrealniji cilj.
 
Cilj mora da bude zvezda vodilja svakom čoveku na planeti. Da li u sklopu kompanijskog sistema ili individualno, ali ciljevi u životu moraju da postoje. Jer da bi negde stigli, prvo moramo da odredimo gde želimo da stignemo. Zato je veoma važna stavka u životu određivanje ciljeva. 
„U ovom tekstu ću više pažnje posvetiti određivanju poslovnih ciljeva, ali na skoro identičan način može da se primeni i kada su u pitanju lični ciljevi svakog pojedinca.
Zašto je cilj važan?
 
Cilj predstavlja neku vrstu motivacije i satisfakcije pri rešavanju određenih problema i prevazilaženju prepreka. On nam daje jasnu putanju i dodatnu snagu da prevaziđemo sve na tom putu. Ali, definisanje nije lak i jednostavan proces. Jer veliki broj ljudi meša želje i ciljeve, realno i nerealno.
U ovom tekstu ću vam pretstaviti neke od tehnika definisanja cilja ili ciljeva i njihovu kontrolu. Kontrola je važna, kako biste znali da li ste ih dobro formirali.
Uopšte nije važno na koji period postavljate ciljeve. Svakako je najbolje postaviti kratkoročne ciljeve (do godinu dana ili u toku kalendarske godine) jer u toku rada mogu da vam se dogode ne predviđene situacije i bićete primorani da redefinišete svoje ciljeve. Što naravno nije protivno pravilima. Život je čudo i to se dešava. Važno je napraviti prvi cilj, a tokom procesa rada on je podložan izmenama.
 
Cilj ili ciljeve je potrebno zapisati. Poželjno bi bilo po kategorijama, ukoliko okolnosti to dopuštaju, odnosno tema aktivnosti. Nakon definisanja i ispisivanja cilja ili ciljeva, potrebno je odrediti prioritete. Napraviti plan rada. I tek nakon svega krenuti u realizaciju aktivnosti koje će dovesti do definisanog cilja. Cilj ili ciljevi moraju da budu jasni, precizni i usko orjentisani. 
 
DEFINISANJE CILJA.
 
Pri zapisivanju cilja ili ciljeva potrebno je pridržavati se određene forme. Postoji tehnika pisanja (definisanja) koju morate primeniti i ona se sastoji iz 5 tačaka:
 
– JA – prvo lice jednine
– Glagol/Stanje
– Vremenski rok
– U sadašnjem vremenu
– U pozitivnoj konotaciji//formi
 
Primeri:
Ja sam kupio novi auto do kraja septembra 2016. godine. 
Moja firma je ostvarila rast prodaje za 20% do 31. decembra 2016. godine.
 
„SMART“ KONTROLA DEFINISANIH CILJEVA.
SMART je akrostih 5 engleskih reči uz pomoć kojih se vrši kontrola definisanog cilja. 
 
Specific (Specifičan) – Ovo označava da cilj mora da bude jasno definisan i nedvosmislen, odnosno da ne može da se tumači drugačije od onog kako je napisan.
 
Measurable (Merljiv) – Cilj mora da bude merljiv, odnosno da pokazuje da li je on precizno dostižan. U prodaji ili posalovanju najčešće se koriste procenti (videti primer gore).
 
Attainable (Dostižan) – Određuje da li je realno dostižan definisani cilj. Tu spada, ako je u pitanju firma, da li postoje kapaciteti (ljudski resursi, budžet…) da se realizuje cilj. 
 
Realistic (Realan ili Lično važan) – Ovo je važno jer mnogi preteraju tokom definisanja ciljeva upravo iz razloga što ne mogu da naprave jasnu razliku između želja i ciljeva. Cilj mora da bude ralan i dostižan. Zato je uvek bolje formirati kratkoročne ili srednjoročne ciljeve.
 
Time bound (Vremenski ograničen) – Veoma važna stavka. Jako je bitno definisati u sklopu cilja, kada želite da dostignete zacrtani cilj. 
 
ODREĐIVANJE PRIORITETA.
 
Kao što sam i napisao, možete imati više ciljeva iz različitih oblasti. Pošto nam vreme ne dozvoljava da sve u definisanom vremenskom roku ralizujemo, potrebno je izdvojiti prioritete.

„Do sada se pokazalo da je najbolje da izdvojite 20% od ukupnog broja definisanih ciljeva koji daju 80% rezultata.“

Ovim izdvajata vama ili vašoj firmi najvažnije ciljeve, a ostale možete redefinisati ili izbaciti ukoliko procenite da vam više nisu važni ili korisni.

PUT DO EFIKASNOG RADA – INFOGRAFI

Potrebno je samo, na kraju ovog teksta, naglasiti jednu veoma bitnu činjenicu. Novac nije CILJ! Odnosno, postaviti za cilj da zaradite više novca je pogrešno. Vaš cilj treba da postigne nešto gde će novac da bude nusproizvod.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *